เยียะกวงกวง ตำนานเพลงพื้นบ้านของจีนฮากกาที่อมตะตลอดกาล

บทเพลงซานเกอ

บทนิยามของ…ความเป็นฮากกา จิตวิญญาณของ…คนฮากกา

โอ้…ฮากกามาจากไหน

โอ้…ฮากกาเจ้าจะไปไหน

เพราะสงคราม เพราะการอพยพย้ายถิ่น จึงเกิดจีนฮั่นเผ่าหนึ่ง ที่ถูกเรียกขานว่า…ฮากกา

เพราะมาช้ากว่า…เพราะมาน้อยกว่า คนฮากกา…สุดท้ายต้องเลือกอยู่บนภูเขา

เมื่อคนฮากกา…เลือกการเรียน เป็นทางออกของชีวิต

เพียงขณะหนึ่ง ที่อาจเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดของชีวิต

ความจริงแห่งความเป็น…ชีวิตของเรา

ตัวเรานี้แหละ…เจ้าของชีวิต