โอ้…ฮากกา เจ้ามาจากไหน

โปรดอย่าถามฉัน
ฉันมาจากบรรพชน
ฉันมาจากอารยธรรม
อายุฉัน…ชีวิตฉัน

มาจากที่ไหน
ฉันมาจากวัฒนธรรม
ฉันมาจากความจริง
ไม่นานหรอก…แค่พันกว่าปี

ฉันไม่จำเป็น
ว่าฉันเป็น…ฮั่น
ภาษาพูดของ
สิ่งที่ฉันทำ

ที่จะต้องตอบ
หรือเป็น…ฮากกา
บอกชาติพันธุ์ของฉัน
พิสูจน์ความเป็นตัวฉัน

ฉันเดินทางไกล
ฉันเห็น…สงคราม
ครั้งนี้…มิใช่ครั้งแรก
ฉันไม่ได้ค้นหาประวัติศาสตร์

ครั้งแล้ว ครั้งเล่า
แต่ฉันรัก…สันติภาพ
ครั้งนี้…มิใช่ครั้งสุดท้าย
แต่ฉันกำลังสร้างประวัติศาสตร์

ฉันอยู่ที่ไกลมาก
ฉันอยู่ที่ใกล้มาก
สำหรับคนที่แตกต่าง
สำหรับคนคิดเหมือนกัน

ไกลสำหรับบางคน…ตรรกะที่ต่างกัน
ใกล้สำหรับบางคน…สำนึกที่เหมือนกัน
ถึงใกล้…เหมือนไกลคนละฟากฟ้า
ถึงไกล…แต่ใกล้ เป็นเนื้อเดียวกันโดย : กู่เค่อ