เพียงขณะหนึ่ง ที่อาจเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดของชีวิต
 
1) ความดีที่สะสมมาชั่วชีวิต อาจถูกลบล้าง ด้วยความผิดพลาด…เพียงขณะเดียว
    ความสำเร็จที่เห็นอยู่แค่เอื้อม อาจพังทลาย ด้วยความพลั้งเผลอ…เพียงขณะเดียว
    เพียงขณะหนึ่ง เหมือนสิ่งบังเอิญ ไร้เหตุผล ไร้สาระ…แต่เกิดขึ้นจนได้
    เพียงขณะหนึ่ง ที่อาจเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดของชีวิต…จนไม่มีทางเหมือนเดิม

2) เพียงขณะหนึ่ง…จะเกิดเมื่อไหร่ จะมาเมื่อไหร่ เหนือการหยั่งรู้
    เพียงขณะหนึ่ง…อาจทำให้เกิด ผลต่างฉับพลัน เหนือการคาดเดา
    เพียงขณะหนึ่ง…อาจยิ่งใหญ่ด้วยเกียรติยศ อาจย่อยยับด้วยอัปยศ
    จะเป็นหรือตาย สวรรค์หรือนรก อาจมาจากผล…เพียงขณะเดียว

3) ทหารฝึกรบแรมปี เพื่อสู้ศึก เพื่อมาตุภูมิ…เพียงวันเดียว
    นักเรียนเพียรท่องตำรา ข้ามวันข้ามคืน เพื่อสอบวัดผล…เพียงชั่วโมงเดียว
    นักกรีฑาซ้อมหนักนับเดือน เพื่อศักดิ์ศรีเหรียญทอง…เพียงนาทีเดียว
    เพียงวันเดียว เพียงชั่วโมงเดียว คือชั่วขณะหนึ่ง ที่ตัดสิน…เรื่องราวหนึ่งของชีวิต

4) ชั่วขณะนั้นของผู้ชนะ โอฬารอลังการ ทุกขณะติดปีก…ผ่านพ้นสั้นเร็ว
    ชั่วขณะนั้นของผู้แพ้ กล้ำกลืนขื่นขม ทุกขณะนานช้า…ทุกข์เข็ญยากยิ่ง
    ชั่วขณะนั้นของผู้ชนะ เจิดจ้าชัชวาล อิ่มเอมสุขสม …ดั่งทิพย์ ดั่งฝัน
     ั่วขณะนั้นของผู้แพ้ ฟ้ามืดมัวหม่น ดั่งโลกพิการ …มืดอยู่มุมเดียว

5) บางขณะของบางคน อาจผ่านไปเหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้น…ว่างเปล่า
    บางขณะของบางคน อาจเป็นชั่วขณะที่เกริกไกร ตำนานจารึกชื่อ…อมตะ
    บางขณะของบางคน อาจเป็นชั่วขณะที่สาหัส เจ็บปวดฝังจำ…อับอาย
     แต่ละขณะของแต่ละคน เกิดได้อย่างไร…คำถามท้าทาย สารัตถะชีวิต

6) บางคนเชื่อว่า แต่ละขณะ เป็นดิถีฤกษ์ยาม…เป็นดวงแห่งลัคนากาล
    ทุกทุกขณะ ทุกทุกเหตุการณ์ ขีดทางไว้แล้ว…อิทธิพลแห่งดวงดาว
    บางคนเชื่อว่า แต่ละขณะ เป็นชะตากรรม…ลิขิตแห่งพรหม
    ทุกทุกขณะ ทุกทุกสรรพสิ่ง เป็นความประสงค์…บัญชาแห่งสวรรค์

7) บริบทความเปลี่ยนแปลง ของอีกขณะต่อไป…เป็นอนิจจัง
    อะไรจะเป็น มันย่อมจะเป็น ใครทำให้เกิด…ไม่สำคัญเลย
    มันเกิดขึ้นแล้ว ที่เห็นที่เป็น ณ ขณะนี้…เป็นความจริงแล้ว
    อย่ารอฟ้าปรานี ปัญหาขณะนี้ ปัญหาของเรา เราต้องแก้ไข…ด้วยตัวเราเอง

8) หลายขณะของอดีต เป็นหลายขณะ ที่ทับซ้อนรอยเดิม…ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก
    บางขณะของบางเรื่อง บางขณะของบางคน เป็นบทเรียน…ที่พึงจดจำ
    บางขณะที่ล้มเหลว อย่าอ้างอำนาจ ลี้ลับศักดิ์สิทธิ์…จากเทพเสกสรร
    แต่อาจเป็นความ ผิดพลาดของมนุษย์ สะเพร่าอ่อนด้อย…ไร้ประสบการณ์

9) เตรียมตัวเรียนรู้ ความเป็นธรรมชาติ ของชั่วขณะหนึ่ง…ที่จะพลิกผัน
    สว่างแล้วมืด ดังแล้วดับ เป็นกระบวนวิถี…ตลอดมา และตลอดไป
    ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ ทุกอย่างเป็นไปได้ แต่ทุกอย่าง…ไร้ความแน่นอน
    เตรียมใจรับรู้ กับสิ่งที่จะเกิด กับสิ่งที่เราเลือก…ตัดสินใจเอง

10) ชั่วขณะที่เลวร้าย เป็นชั่วครู่ของเวลา ที่จะเปลี่ยนไป…เหมือนเช่นทุกวัน
      เป็นอีกขณะหนึ่ง ของอีกเรื่องหนึ่ง ของอีกวันหนึ่ง…ที่จะผ่านไป
      เป็นอีกขณะหนึ่ง ที่ไม่จิรัง จะถูกอีกขณะหนึ่ง ของอนาคต…เข้ามาแทนที่
      อย่าคร่ำครวญเกินควร จนทำลายเวลาทั้งหมด ของชีวิต…ที่ยังยาวนาน

11) สะสมประสบการณ์ ที่จะรับมือ กับชั่วขณะที่กดดัน…รู้สติ รู้ตน
      เรียนรู้เข้าใจ ที่จะทนอยู่ กับชั่วขณะที่คับขัน…อดทนอดกลั้น
      เก็บตัวเก็บชีวิต สร้างพลังแรงใจ หากชีวิตยังอยู่…ความหวังยังมี
      เตรียมความคิดพลิกสถานการณ์ อย่างนิ่งสงบ…ในชั่วขณะใหม่…ที่มีโอกาส

12) เพราะชั่วขณะหนึ่งของความล้มเหลว…เราจึงรู้จักความทุกข์
      เพราะชั่วขณะหนึ่งของความทุกข์…เราจึงเรียนรู้ความจริง
      เพราะชั่วขณะหนึ่งของความจริง…เราจึงเข้าใจชีวิต
      รู้จักความทุกข์ เรียนรู้ความจริง เข้าใจชีวิต…จากสัจธรรม ของชั่วขณะหนึ่งนภดล ชวาลกร
15 พฤษภาคม 2548